ΦΠΑ

Προσθήκη ΦΠΑ

Αποφορολόγηση

Προσθήκη ΦΠΑ νησιών*

Αποφορολόγηση νησιών*

Προσθήκη ΦΠΑ Κύπρος

Αποφορολόγηση Κύπρος

Ποσοστά

Προσθήκη Ποσοστού

Αφαίρεση Ποσοστού

Υπολογισμός Ποσοστού

Μετατροπές Βάρους

Λίβρες σε Κιλά

Κιλά σε Λίβρες

Ουγγιές σε γραμμάρια

Γραμμάρια σε ουγγιές

Μετατροπές Όγκου

Ουγγιές (oz) σε ml

ml σε Ουγγιές(oz)

Ουγγιές σε γραμμάρια

Γραμμάρια σε ουγγιές

Smart Business

Υπολογισμός Τιμής Πώλησης

Υπολογισμός Κέρδους Λιανικής

Υπολιγισμός Κέρδους Χονδρικής

Μετατροπή Νομισμάτων Live

Υπολογισμός Ποσοστού (% μεταβολή)


Αρχική Τιμή:
Τελική Τιμή:

Ποσό μεταβολής:
Ποσοστό Μεταβολής %:

Μαθηματικός υπολογισμού ποσοστού αύξησης ή μειώσης

Για να υπολογίσουμε την μείωση ή την αύξηση μιας τιμής ή αριθμού ακοουθούμε τα εξής βήματα.

Έστω ένα κινητό με τιμή 500 ευρώ το οποίο μας το δίνουν σε τιμή ευκαιρίας 420 ευρώ. Για να βρούμε το ποσοστό της μείωσης:

1. Πρώτα υπολογίσουμε τη διαφορά του ποσου: (Τελική – αρχική)

420 €  ➖ 500€  = – 80€  (Αν ηταν αυξηση θα πέρναμε θετικό αριθμό, στη μείωση μας δίνει αρνητικό)

2. Υπολογίζουμε το ποσοστό διαιρώντας τα 80 ευρώ με την αρχική τιμή

500 €   ➗ -80€ =- 0,16

3. Πολλαπλασιάζομε με 100 για να πάρουμε το ποσοστό επι τοις 100

-0.16 ✖  100= -16

Αρα μας έκαναν έκπτωση -16%