ΦΠΑ

Προσθήκη ΦΠΑ

Αποφορολόγηση

Προσθήκη ΦΠΑ νησιών*

Αποφορολόγηση νησιών*

Προσθήκη ΦΠΑ Κύπρος

Αποφορολόγηση Κύπρος

Ποσοστά

Προσθήκη Ποσοστού

Αφαίρεση Ποσοστού

Υπολογισμός Ποσοστού

Μετατροπές Βάρους

Λίβρες σε Κιλά

Κιλά σε Λίβρες

Ουγγιές σε γραμμάρια

Γραμμάρια σε ουγγιές

Μετατροπές Όγκου

Ουγγιές (oz) σε ml

ml σε Ουγγιές(oz)

Ουγγιές σε γραμμάρια

Γραμμάρια σε ουγγιές

Smart Business

Υπολογισμός Τιμής Πώλησης

Υπολογισμός Κέρδους Λιανικής

Υπολιγισμός Κέρδους Χονδρικής

Μετατροπή Νομισμάτων Live

Μετατροπή Λίβρες (lb) σε κιλά (kg)

Εισάγετε λίβρες (lb)Μαθηματικός τύπος μετατροπής λιβρών σε κιλά (pounds to kg)

O μαθηματικός τύπος για να μετατρέψουμε τις λίβρες σε κιλά είναι:

 Κιλά = Λίβρες   x  0.45359237 

(δηλ. πολλαπλασιάζω τις λίβρες  που θέλω με 0.45359237 και τις μετατρέπω σε κιλά) 

Παραδείγματα:

1 λίβρα(lb ή pounds) είναι ▶ 1×0.45359237 = 0.45 κιλά(kg)

2 λίβρες(lb ή pounds) είναι ▶ 1×0.45359237 = 0.91 κιλά (kg)

3 λίβρες(lb ή pounds) είναι ▶ 1×0.45359237 = 1.36 κιλά (kg)

5 λίβρες(lb ή pounds) είναι ▶ 1×0.45359237 = 2.27κιλά (kg)

8 λίβρες(lb ή pounds) είναι ▶ 1×0.45359237 = 3.63 κιλά (kg)

10 λίβρες(lb ή pounds) είναι ▶ 1×0.45359237 = 4.54 κιλά (kg)

15 λίβρες(lb ή pounds) είναι ▶ 1×0.45359237 = 6.8 κιλά (kg)

20 λίβρες(lb ή pounds) είναι ▶ 1×0.45359237 = 9.07 κιλά (kg)

30 λίβρες(lb ή pounds) είναι ▶ 1×0.45359237 = 13.61 κιλά (kg)