ΦΠΑ

Προσθήκη ΦΠΑ

Αποφορολόγηση

Προσθήκη ΦΠΑ νησιών*

Αποφορολόγηση νησιών*

Προσθήκη ΦΠΑ Κύπρος

Αποφορολόγηση Κύπρος

Ποσοστά

Προσθήκη Ποσοστού

Αφαίρεση Ποσοστού

Υπολογισμός Ποσοστού

Μετατροπές Βάρους

Λίβρες σε Κιλά

Κιλά σε Λίβρες

Ουγγιές σε γραμμάρια

Γραμμάρια σε ουγγιές

Μετατροπές Όγκου

Ουγγιές (oz) σε ml

ml σε Ουγγιές(oz)

Ουγγιές σε γραμμάρια

Γραμμάρια σε ουγγιές

Smart Business

Υπολογισμός Τιμής Πώλησης

Υπολογισμός Κέρδους Λιανικής

Υπολιγισμός Κέρδους Χονδρικής

Μετατροπή Νομισμάτων Live

Εκατοστά (cm) σε Ίντσες (inch)

Εισάγετε εκατοστά (cm)Μαθηματικός τύπος μετατροπής εκατοστών σε ίντσες (centimetres to inches )

O μαθηματικός τύπος για να μετατρέψουμε τα εκατοστά σε ίντσες είναι:

 Εκατοστά = Ίντσες   / 2.54

(δηλ. διαιρώ τα εκατοστά  που θέλω με 2.54 και τια μετατρέπω σε ίντσες) 

Παραδείγματα:

1 εκατοστό ( cm ) είναι ▶ 1/2.54 = 0.39 ίντσες (in)

3 εκατοστά ( cm ) είναι ▶ 1/2.54 = 1.18 ίντσες (in)

5 εκατοστά ( cm ) είναι ▶ 1/2.54 = 1.97 ίντσες (in)

10 εκατοστά ( cm ) είναι ▶ 1/2.54 = 3.94 ίντσες (in)

15 εκατοστά ( cm ) είναι ▶ 1/2.54 = 5.91 ίντσες (in)

20 εκατοστά ( cm ) είναι ▶ 1/2.54 = 7.87 ίντσες (in)