ΦΠΑ

Προσθήκη ΦΠΑ

Αποφορολόγηση

Προσθήκη ΦΠΑ νησιών*

Αποφορολόγηση νησιών*

Προσθήκη ΦΠΑ Κύπρος

Αποφορολόγηση Κύπρος

Ποσοστά

Προσθήκη Ποσοστού

Αφαίρεση Ποσοστού

Υπολογισμός Ποσοστού

Μετατροπές Βάρους

Λίβρες σε Κιλά

Κιλά σε Λίβρες

Ουγγιές σε γραμμάρια

Γραμμάρια σε ουγγιές

Μετατροπές Όγκου

Ουγγιές (oz) σε ml

ml σε Ουγγιές(oz)

Ουγγιές σε γραμμάρια

Γραμμάρια σε ουγγιές

Smart Business

Υπολογισμός Τιμής Πώλησης

Υπολογισμός Κέρδους Λιανικής

Υπολιγισμός Κέρδους Χονδρικής

Μετατροπή Νομισμάτων Live

Υπολογισμός Τιμής Πώλησης βάση επιθυμητού Κέρδους


Τιμή Χονδρικής €
Εκπτωση Χονδρικής %
Μεταφορικά/ΤΜΧ €
Επιθυμητό Κερδος €
ΦΠΑ Προιοντος
Τιμή Πώλησης προ ΦΠΑ  € Τιμή Πώλησης με ΦΠΑ  €

Εισάγετε τις τιμές στα γκρι πεδία, και οι τιμές πώλησης (προ ΦΠΑ και με ΦΠΑ) θα υπολογιστούν αυτόματα. Μπορείτε να αφήσετε κενά πεδιά (πχ έκπτωση, μεταφορικά). Προεπιλεγμένο ΦΠΑ: 24%

Οδηγίες Χρήσης του Υπολογιστή Τιμής Πώλησης

ΟΔΗΓΙΕΣ
Υπολογιστής τιμής Πώλησής

Τα πεδία που συμπληρώνετε με σειρά

  • Τιμή Χονδρικής : Είναι η τιμή καταλόγου του προμηθευτή σας.
  • Έκπτωση Χονδρικής : Είναι η έκτπωση που σας κάνει ο προμηθευτής στις τιμές καταλόγου. Μπορείτε να το αφήσετε κενό αν δεν ισχύει.
  • Μεταφορικά: Ειναι τα μεταφορικά που αντιστοιχούν ανά προιον. Εδώ μπορείτε να προσθέσετε και άλλα πάγια έξοδα ΄όπως εκτελωνισμό. Για παράδειγμα, σε παραγγελία 400τμχ έχουμε μεταφορικά 150 ευρώ και τελωνεία 200 ευρώ. Διαιρούμε τα έξοδα της συγκεκριμένης παραγγελίας με τον αριθμό προίοντων, οπότε έχουμε 350 € /400 τμχ = 0.85 ευρώ ανά τμχ. Μπορείτε να αφήσετε κενό το πεδιό αν δεν ισχύει.
  • Ποσοστό ΦΠΑ : Είναι το ΦΠΑ που υπάγεται το προίον που θέλετε να τιμολογήσετε. Μπορείτε να αλλάξετε το ποσοστο΄ ΦΠΑ από την πτυσσόμενη λίστα. Η τελική τιμή θα επαναυπολογιστεί αυτόματα αν αλλάξετε ποσοστό ΦΠΑ.
  • Επίθυμητό Κέρδος : Εδώ μπορείτε να πειραματιστείτε, αλλάζοντας το καθαρό κέρδος που επιθυμείτε και αυτόματα θα υπολογίζεται η τιμή πώλησης προ ΦΠΑ, και η τιμή πώλησης με ΦΠΑ. Από προεπιλογή, υπολογίζεται η τελική τιμή πώλησης με ΦΠΑ 24%. Μπορείτε να αλλάξετε και το ποσοστό ΦΠΑ από την πτυσσόμενη λιστα. Η τιμή με ΦΠΑ θα επαναυπολογιστεί αυτόματα για το συγκεκριμένο ΦΠΑ.

Χρήσιμα Tips για να υπολογίσετε την Τιμή Πώλησης

Tips

Πως να βρείτε την ιδανίκη τιμή πώλησης

  • Αφου΄ εισάγετε όλα τα απαραίτητα πεδία, μπορείτε να αλάξετε τιμή σε οποιοδήποτε πεδία, χωρίς να χρειαστεί να συμπληρώσετε τα υπόλοιπα. Για παράδειγμα, συμπληρώνουμε, τιμή χονδρικής, έκπτωση χονδρικής μεταφορικά, και πειραματιζόμαστε με το επιθυμητό κέρδος. Καθε φορά που αλλάζουμε τιμή στο επιθυμητό κέρδος, αυτόματα επαναυπολογίζεται η τιμή πώλησης προ ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
  • Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε διαφορετικούς αγοραστές και κόστος μεταφορικών, για να επιλέξετε αυτόν που σας επιτρέπει μεγαλύτερο κέρδος ή χαμηλότερη τιμή πώλησης προϊόντος.