ΦΠΑ

Προσθήκη ΦΠΑ

Αποφορολόγηση

Προσθήκη ΦΠΑ νησιών*

Αποφορολόγηση νησιών*

Προσθήκη ΦΠΑ Κύπρος

Αποφορολόγηση Κύπρος

Ποσοστά

Προσθήκη Ποσοστού

Αφαίρεση Ποσοστού

Υπολογισμός Ποσοστού

Μετατροπές Βάρους

Λίβρες σε Κιλά

Κιλά σε Λίβρες

Ουγγιές σε γραμμάρια

Γραμμάρια σε ουγγιές

Μετατροπές Όγκου

Ουγγιές (oz) σε ml

ml σε Ουγγιές(oz)

Ουγγιές σε γραμμάρια

Γραμμάρια σε ουγγιές

Smart Business

Υπολογισμός Τιμής Πώλησης

Υπολογισμός Κέρδους Λιανικής

Υπολιγισμός Κέρδους Χονδρικής

Μετατροπή Νομισμάτων Live

Μετατροπή Κιλά (kg) σε λίβρες (lb)

Εισάγετε κιλά ((kg)Μαθηματικός τύπος μετατροπής κιλών σε λίβρες (kg to pound)

O μαθηματικός τύπος για να μετατρέψουμε τα κιλά σε λίβρες είναι:

 Λίβρες = Κιλά / 0.45359237 

(διαιρώ τα κιλά που θέλω με 0.45359237 και τα μετατρέπω σε λίβρες) 

Παραδεiγματα:

1 κιλό(kg)  είναι  ▶ 1/ 0.45359237 =2.2 λίβρες (lb ή pounds)

2 κιλά (kg)  είναι  ▶ 2/ 0.45359237 =4.41 λίβρες (lb ή pounds)

5 κιλά (kg)  είναι  ▶ 5/ 0.45359237 =11.02 λίβρες (lb ή pounds)

10 κιλά (kg)  είναι  ▶ 10/ 0.45359237 =22.05 λίβρες (lb ή pounds)

15 κιλά (kg)  είναι  ▶ 15/ 0.45359237 = 33.07 λίβρες (lb ή pounds)

35 κιλά (kg)  είναι  ▶ 35/ 0.45359237 =77.16 λίβρες (lb ή pounds)