ΦΠΑ

Προσθήκη ΦΠΑ

Αποφορολόγηση

Προσθήκη ΦΠΑ νησιών*

Αποφορολόγηση νησιών*

Προσθήκη ΦΠΑ Κύπρος

Αποφορολόγηση Κύπρος

Ποσοστά

Προσθήκη Ποσοστού

Αφαίρεση Ποσοστού

Υπολογισμός Ποσοστού

Μετατροπές Βάρους

Λίβρες σε Κιλά

Κιλά σε Λίβρες

Ουγγιές σε γραμμάρια

Γραμμάρια σε ουγγιές

Μετατροπές Όγκου

Ουγγιές (oz) σε ml

ml σε Ουγγιές(oz)

Ουγγιές σε γραμμάρια

Γραμμάρια σε ουγγιές

Smart Business

Υπολογισμός Τιμής Πώλησης

Υπολογισμός Κέρδους Λιανικής

Υπολιγισμός Κέρδους Χονδρικής

Μετατροπή Νομισμάτων Live

Ίντσες (inch) σε εκατοστά (cm)

Εισάγετε ίντσες (inch)Μαθηματικός τύπος μετατροπής ιντσών σε εκατοστά (inches to centimetres)

O μαθηματικός τύπος για να μετατρέψουμε τις ίντσες σε εκατοστά είναι:

 Εκατοστά = Ίντσες   x  2.54

(δηλ. πολλαπλασιάζω τις ίντσες  που θέλω με 2.54 και τις μετατρέπω σε εκατοστά) 

Παραδείγματα:

1” ίντσα ( inch ) είναι ▶ 1×2.54 = 2.54 εκατοστά (cm)

2” ίντσες ( inch ) είναι ▶ 2×2.54 = 5.08 εκατοστά (cm)

5” ίντσες ( inch ) είναι ▶ 2×2.54 = 12.7 εκατοστά (cm)

10” ίντσες ( inch ) είναι ▶ 10×2.54 = 25.4 εκατοστά (cm)

15” ίντσες ( inch ) είναι ▶ 15×2.54 = 38.1 εκατοστά (cm)

20” ίντσες ( inch ) είναι ▶ 20×2.54 = 50.8 εκατοστά (cm)

30” ίντσες ( inch ) είναι ▶ 20×2.54 = 76.2 εκατοστά (cm)